Đăng nhập

Hội An đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(16/02/2023). Số lượt xem:317

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

 

 PHAN SƠN
 15/02/2023 17:49 QUẢNG NAM ONLINE
Hội An sẽ thực hiện chuyển Bộ phận Một cửa thành phố về trụ sở của doanh nghiệp BCCI chậm nhất đến năm 2025. Ảnh: PHAN SƠN
TP.Hội An sẽ chuyển bộ phận một cửa thành phố về trụ sở của doanh nghiệp bưu chính công ích chậm nhất năm 2025. Ảnh: PHAN SƠN

Phạm vi triển khai là bộ phận một cửa thành phố và các xã, phường. Công việc được chuyển giao doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện gồm: hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC; tiếp nhận, số hóa hồ sơ TTHC đầu vào và luân chuyển hồ sơ giải quyết theo quy định (cả hình thức giấy và điện tử); nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí và trả kết quả hồ sơ TTHC...

Danh mục TTHC thực hiện chuyển giao là danh mục TTHC được UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. Trong đó, TP.Hội An đặt mục tiêu hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận của Phòng Tư pháp và Phòng TN-MT kể từ ngày 1/3/2023.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Hội An đang tiếp nhận tại bộ phận một cửa thành phố chậm nhất đến cuối tháng 6/2023. Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC cấp xã chậm nhất đến tháng 4/2023.

 PHAN SƠN

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.