Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Tư pháp Hộ tịch
Ủy ban nhân dân
1 Vũ Hồng Phong Bí thư - chủ tịch UBND xã 0905168498
2 Nguyễn Thành Lưu PCT -UBND 0979293560
3 Trần Ngọc Thế CHT-BCHQS 0905031349
4 Hà Duy Tiến Trưởng công an xã 0905525181
5 Phạm Văn Đức Chủ tịch - HĐND 0904946311
Lao động - Thương binh - Xã hội
6 Bùi Thị Tố Lan Văn hóa- xã hội (LĐTB&XH) 0923232832
Công an
Địa chính - Xây dựng
7 Nguyễn Xuân Hiệp ĐC-NN-XD-MT 0905217061
Văn phòng
8 Minh Tính CC-TPHT 0963529415
9 Châu Thành Lịnh CC-VHXH 0905946627
10 Nguyễn Thị Tâm công chức 0382156545
11 Nguyễn Thanh Ban chủ tịch UBMTTQVN xã 09058113127
12 Châu Thị Tư Chủ tịch HLHPN xã 0906496315
13 Hồ Thị Ngọc Anh Chủ tịch hội ND 0905423064
14 Nguyễn Thị Xuân Trang Phó bí thư Đảng Uỷ ntxtrang
15 Ngô Quang Vương Truyền thanh - TDTT 0398290352
16 Huỳnh Ngọc Trí Văn phòng thống kê 0393642028
17 Hoàng Kim Anh Bí thư ĐTN 0934900674
18 Trần Thị Nga TCKT 0905540430
19 Phan Thi Thu TCKT 0382681860
20 Trần thị Lĩnh VPTK
21 Hồ Thị Dương VPĐU 0832263271
22 Hồ Thị Phượng PCT hội ND 0357288526
23 Nguyễn Văn Trịnh Phó chỉ huy trưởng BCHQS xã 0366344117
24 Nguyễn Thi Mai Phó chủ tịch HLHPN xã 0374896407
25 Ngô Thị Vinh PCT - UBMTTQVN xã 0865123315
26 Trần Văn Minh GĐTE 0989216697
27 Đặng Thị Cẩm PCT - UBMTTQVN xã 0986694241
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.