Đăng nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Địa chính
1 Thủ tục: Biến động do sai năm sinh, điều chỉnh tên 1 / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2 / Sổ hộ khẩu
7
2 Thủ tục: Cung cấp thông tin 7
3 Thủ tục: Cung cấp thông tin thửa đất 10
4 Thủ tục: Cấp đổi 32
5 Thủ tục: Cấp đổi do hư hỏng 32
6 Thủ tục: Cấp lại do mất 35
7 Thủ tục: Cấp đổi giấy do tách thửa 24
8 Thủ tục: Cấp đổi giấy do hợp thửa 24
9 Thủ tục: Cấp giấy (do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho) 30
10 Thủ tục: Cấp giấy do trúng đấu giá 30
11 Thủ tục: Cấp giấy lần đầu có tài sản 35
12 Thủ tục: Cấp giấy lần đầu không có tài sản 30
13 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất 17
14 Thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền 19
15 Thủ tục: Chuyển mục đích có xin phép 23
16 Thủ tục: Chuyển mục đích không xin phép 18
17 Thủ tục: Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân 9
18 Thủ tục: Cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân 40
19 Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất do chuyển nhượng 9
20 Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất do thừa kế 9
21 Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất do tặng cho 9
22 Thủ tục: Giao đất 42
23 Thủ tục: Gia hạn đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 27
24 Thủ tục: Hồ sơ gia hạn đất đối với tổ chức 27
25 Thủ tục: Hồ sơ giao đất đối với tổ chức 22
26 Thủ tục: Hồ sơ cho thuê đất đối với tổ chức 22
27 Thủ tục: Hồ sơ cấp giấy cho tổ chức, tôn giáo 22
28 Thủ tục: Thu hồi đất (Không có nhu cầu sử dụng đất) 17
29 Thủ tục: Biến động khác 3
30 Thủ tục: Trích đo (đất, nhà) 7
31 Thủ tục: Thuế 5
32 Thủ tục: Thuế (đối với trường hợp miễn, giảm) 15
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
1 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 7
Lĩnh vực: Chứng thực
1 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính bằng tiếng Việt 1
2 Thủ tục: Chứng thực chữ ký 1
3 Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 1
4 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dung đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1
5 Thủ tục: Chứng thực Di chúc 1
6 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1
7 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1
8 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (nếu có) 1
9 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1
10 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) 1
11 Thủ tục: Chứng thực Hợp đồng ủy quyền 1
12 Thủ tục: Chứng thực Văn bản phân chia tài sản thừa kế 3
13 Thủ tục: Chứng thực Văn bản nhận tài sản thừa kế 3
14 Thủ tục: Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 3
15 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (nếu có) 1
16 Thủ tục: Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 1
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 / Bản gốc lý lịch
2 / Bản sao
3 / Bản sao
4 / Bản sao
1
2 Thủ tục: Đăng ký xác nhận lý lịch 1
3 Thủ tục: Đăng ký khai sinh 1
4 Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 1
5 Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ 1
6 Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1
7 Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh 5
8 Thủ tục: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT) 17
9 Thủ tục: Đăng ký khai tử 1
10 Thủ tục: Đăng ký lại khai tử 5
11 Thủ tục: Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú 2
12 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3
13 Thủ tục: Đăng ký kết hôn 1
14 Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn 5
15 Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 30
16 Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 5
17 Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con 41
18 Thủ tục: Đăng ký giám hộ (bao gồm đăng ký giám hộ cử và đăng ký giám hộ đương nhiên) 3
19 Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ 2
20 Thủ tục: Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc 3
21 Thủ tục: Xác nhận hộ tịch 1
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
1 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
2 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
3 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ Đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên
4 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
6 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
7 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
Lĩnh vực: Người có công
1 Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
2 Thủ tục: Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sĩ
3 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây dựng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc
4 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xét công nhận liệt sĩ
5 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
6 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
7 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
8 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
9 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
10 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
11 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
12 Thủ tục : Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
13 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
14 Thủ tục: Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người độ hưởng chính sách như thương binh
15 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
16 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
17 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh
18 Thủ tục: Xác nhận Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng
19 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công
20 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng
21 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
22 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.
23 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
24 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã chết
25 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ
26 Thủ tục Xác nhận Hồ sơ hưởng lại chế độ ưu đãi đối với ngưòi có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi
27 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
28 Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam
29 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ hưởng mai táng phí, trợ cấp 1 lần
30 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
31 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
32 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp thẻ BHYT cho người có công và thân nhân người có công
33 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng
34 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát
35 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giám định vết thương còn sót
36 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công
37 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ liên quan đến người có công và thân nhân
38 Thủ tục: Xác nhận hồ sơ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.