Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc
Lĩnh vực
Tư pháp - Hộ tịch
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.