Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có)
Lĩnh vực
Chứng thực
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.