Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Lĩnh vực
Chứng thực
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.