Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực
Chứng thực
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.