Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục: Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực
Địa chính
Quy trình chi tiết

Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266.